Kabrita
Kabrita

Konfidencialitātes politika

Konfidencialitātes politika

Šī Personiskās informācijas konfidencialitātes politika (turpmāk – Politika) ir spēkā visai informācijai, kuru juridiskā persona Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PN Baltic”, reģ. Nr. 40103699134, reģistrētā juridiskā adrese Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, LV-2167, un/vai tās afilētās personas var iegūt par lietotāju, kad viņš izmanto mājaslapu www.kabrita.lv

Mājaslapas www.kabrita.lv izmantošana nozīmē lietotāja bezierunu piekrišanu šai Politikai un tajā norādītajiem viņa personiskās informācijas apstrādes noteikumiem. Ja lietotājs nepiekrīt šiem noteikumiem, viņam jāatturas no šī resursa izmantošanas.

1. Lietotāja personiskā informācija, kas tiek iegūta un apstrādāta mājaslapā www.kabrita.lv.

1.1. Šīs Politikas ietvaros kā “personiskā informācija” tiek uztverta:

1.1.1. personiskā informācija, kuru lietotājs pats sniedz par sevi, izveidojot pieteikumu, veicot pirkumu, reģistrējoties (izveidojot savu kontu) vai citādi izmantojot mājaslapu.

1.1.2. dati, kas automātiski tiek nodoti mājaslapai www.freedomtampons.com tās izmantošanas laikā no lietotāja ierīces programmnodrošinājuma, tostarp IP adrese, informācija par sīkdatnēm, informācija par lietotāja pārlūkprogrammu (vai citu programmu, ar kuras palīdzību var piekļūt mājaslapai), piekļuves laiku un pieprasītās lapas adresi;

1.1.3. dati, kas tiek sniegti mājaslapai, lai varētu piedāvāt pakalpojumus un/vai pārdot preces un/vai sniegt citas mājaslapas apmeklētājiem būtiskas lietas saskaņā ar šī resursa darbību:

  • vārds
  • uzvārds
  • tēva vārds

elektroniskā pasta adrese

tālruņa numurs

1.2. Šī politika attiecas tikai uz mājaslapu www.kabrita.lv, tā nekontrolē un nav atbildīga par trešo personu mājaslapām, kurās lietotājs var nonākt, atverot saites, kas pieejamas mājaslapā www.kabrita.lv. Tādās mājaslapās no lietotāja var tikt ievākta vai tikt pieprasīta personiskā informācija, kā arī var tikt veiktas citas darbības.

1.3. Mājaslapa vispār nepārbauda lietotāju sniegtās personiskās informācijas uzticamību un nekontrolē lietotāju rīcībspēju. Mājaslapa www.kabrita.lv uzskata, ka lietotājs sniedz uzticamu un pietiekamu personisko informāciju par šī resursa veidlapās esošajiem jautājumiem, un uztur šo informāciju kā aktuālu.

2. Lietotāju personiskās informācijas ievākšanas un apstrādes mērķi.

2.1. Mājaslapa ievāc un uzglabā tikai tos personiskos datus, kas ir nepieciešami pakalpojumu sniegšanai un/vai preču pārdošanai un/vai citu mājaslapas www.freedomtampons.com apmeklētājiem būtisku lietu sniegšanu.

2.2. Lietotāja personisko informāciju var izmantot šādos nolūkos:

2.2.1. lai reģistrētu lietotāju mājaslapā;

2.2.2. lai nodrošinātu atgriezenisko saiti ar klientu un sniegtu klienta atbalsta pakalpojumus;

2.2.3. lai izplatītu informācijas un reklāmas materiālus.

3. Nosacījumi par lietotāja personiskās informācijas apstrādi un tās nodošanu trešajām personām.

3.1. Mājaslapa www.kabrita.lv  uzglabā lietotāju personisko informāciju saskaņā ar konkrēto servisu iekšējiem reglamentiem.

3.2. Lietotāja personiskā informācija ir konfidenciāla, izņemot gadījumus, kad lietotājs pats labprātīgi ir sniedzis informāciju par sevi, lai tā būtu vispārēji pieejama neierobežotam personu skaitam.

3.3. Mājaslapai www.kabrita.lv ir tiesības nodot lietotāja personisko informāciju trešajām personām šādos gadījumos:

3.3.1. ja lietotājs piekritis, ka viņa dati tiek sniegti kādam citam;

3.3.2. ja datu nodošana ir nepieciešama, lai lietotājs varētu izmantot mājaslapu www.kabrita.lv vai lai viņam sniegtu pakalpojumus un/vai pārdotu preces;

3.3.3. ja datu nodošanu nosaka Latvijas vai cita piemērojamā likumdošana un tā jāveic likumdošanā noteiktās procedūras ietvaros;

3.3.4. lai nodrošinātu mājaslapas www.kabrita.lv vai trešo personu tiesību un likumisko interešu aizstāvību gadījumos, kad lietotājs pārkāpj mājaslapas www.kabrita.lv vienošanos.

3.4. Apstrādājot lietotāja personiskos datus, mājaslapa www.kabrita.lv ņem vērā Latvijas Republikas likumu “Personas datu aizsardzības likums”.

4. Lietotāja personiskās informācijas mainīšana.

4.1. Lietotājs jebkurā brīdī drīkst mainīt (atjaunot, papildināt) savu sniegto personisko informāciju vai kādu tās daļu, kā arī tās konfidencialitātes nosacījumus savā mājaslapas personiskajā kontā, bet, ja tāda nav, pasakot vai uzrakstot iesniegumu mājaslapas administrācijai šādā veidā:

Тālrunis: +371 20122122
E-pasts: info@pnbalt.lv
Atgriezeniskās saites veidlapa: www.kabrita.lv

4.2. Lietotājs jebkurā brīdī drīkst atsaukt savu piekrišanu personisko datu apstrādei, pasakot vai uzrakstot iesniegumu mājaslapas administrācijai šādā veidā:

Тālrunis: +371 20122122
E-pasts: info@pnbalt.lv
Atgriezeniskās saites veidlapa: www.kabrita.lv

5. Pasākumi, kas jāveic lietotāju personiskās informācijas aizsardzībai.

Mājaslapa veic nepieciešamos un pietiekamos organizācijas un tehniskos pasākumus lietotāju personiskās informācijas aizsardzībai pret prettiesisku vai nejaušu pieeju, iznīcināšanu, izmainīšanu, bloķēšanu, kopēšanu un izplatīšanu, kā arī pret citām prettiesiskām trešo personu darbībām ar tiem.

6. Konfidencialitātes politikas izmainīšana. Piemērojamā likumdošana.

6.1. Mājaslapai ir tiesības veikt izmaiņas šajā Konfidencialitātes politikā. Veicot izmaiņas, aktuālajā redakcijā tiek norādīts pēdējais atjaunināšanas datums. Politikas jaunā redakcija stājas spēkā no tās publicēšanas brīža, ja Politikas jaunajā redakcijā nav paredzēts citādi. Spēkā esošā redakcija vienmēr ir mājaslapā www.kabrita.lv. Lietotājs pastāvīgi  uzrauga izmaiņas Privātuma politikā katru reizi, kad viņš apmeklē Vietni.

6.2. Uz šo Politiku un attiecībām starp mājaslapu un lietotāju, kas radušās saistībā ar Konfidencialitātes politikas piemērošanu, attiecas Latvijas Republikas likumdošana.

7. Atgriezeniskā saite. Jautājumi un priekšlikumi.

7.1. Visi priekšlikumi vai jautājumi par šo Politiku jāizsaka vai jānosūta šādi:

Тālrunis: +371 20122122
E-pasts: info@pnbalt.lv
Atgriezeniskās saites veidlapa: www.kabrita.lv

Kabrita Лайфхак
Pierakstīties uz biļetenu
Jūsu vārds
E-pasts
Bērna dzimšanas datums
vai
paredzējams dzemdību datums
Krūts piens – labākā pārtika Jūsu mazulim!

VPO rekomendē saglabāt krūts barošanu pirmo 6 dzīves mēnešu laikā un pēc iespējas, turpināt to tik ilgi cik tas vien iespējams. Saglabājiet barošanu ar krūti arī pēc piebarojuma ieviešanas.

TM Kabrita pilnībā atbalsta WHO rekomendācijas un atgādina par nepieciešamību konsultēties ar pediatru izvēloties pārtiku Jūsu mazulim.

Veselību Jums un Jūsu mazulim!

Turpināt ›